Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Пети клас – преходът

Някои деца се адаптират лесно и бързо, други обаче имат нужда от време. Нормално е и ако успехът им се понижи. Тогава е необходимо родителите да си дадат ясна представа, че е важно да се разговаря и помага в този процес на адаптация.

Прочети още

Мястото училище – място за изкарване на оценки

Нека пораждаме у децата си любов към знанието, към себе си и към живота! Нека ги преоткриваме, а не проектираме! Нека и в провалите им се гордеем с тях, защото са опитали! Нека и ние учим от тях! Нека не ги вкарваме в „коловоза“!...

Прочети още

Палатков лагер с младежки клуб „Аз мога“, 2016

Палатков лагер с момичетата и момчетата от младежки клуб "Аз мога", местност "Говедарци", август, 2016 година

Прочети още

На каква възраст детето осъзнава своя пол?

На шестгодишна възраст човекът вече е изграден. Още на три години детските игри се разделени на момчеш­ки и момичешки, освен това момчето се идентифицира с родителя, който видимо въплъщава мъжката роля в живота.

Прочети още

Хапане, враждебност и кокетство в половата идентификация при децата

Бебетата хапят в опит да разкъсат, защото усвояват, разкъсвайки. Следователно имат нужда да хапят и изяждат, за да изградят тялото си. След проговаряне установяват, че получават много повече внимание от майка си, говорейки, и вече не се налага да се изразяват чрез хапане.

Прочети още

Пишкането, акането, памперсите и гърнето

(Детето) не може свободно да спре пишкането и акането, до завършване на своята нервна система, между двадесетия и тридесетия месец. На майките не им е приятно да перат, когато имат бебе, но трябва да знаем, че се налага да сменя­ме пелени до около двадесет...

Прочети още

Как се изгражда половата идентичност на детето?

Знаете ли обаче, че езикът не се възприема по еднакъв начин от двата пола? Желанието на детето изцяло се скланя в мъжки или в жен­ски род още от вътреутробния живот.

Прочети още

Как детето преминава от света на въображаемото, към света на фактите?

Нашата работа във възпитанието на детето е да му по­могнем да разбере какво иска и да използва по най-добрия начин наличните за момента възможности.

Прочети още

„Такъв е животът…“ не е достатъчно обяснение за детето

„Животът" е безлично понятие, а проблемът на всеки отделен човек е да погледне в лице този живот, т.е. да се изправи срещу непрестанните преображения на света - вътрешния и външния; това е инди­видуалната среща на всеки човек с външния свят.

Прочети още

Нека правим разлика между нуждите и желанията на детето!

Свободата на единия свършва там, където започва свободата на другия. Мисля, че много възрастни попадат в капана на своето обожание и прехласване по детето, която ги кара да забравят собствените си желания спрямо хората от тяхното поколение.

Прочети още