Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Защо на родителите им е трудно да забраняват и да наказват?

Като забранява, а още повече като наказва, ро­дителят рискува и понякога се съмнява или се опасява, че детето повече няма да го обича. Причината е, че в действителност се страхуват за себе си от ефектите на наказанието, което се превръща в тяхно собствено наказание.

Прочети още

Да се говори, а не да се прави

Такъв е например случаят на детето, което хапе. Естествено че няма нищо по-нелепо от това майката да го ухапе на свой ред, за да го накаже и едновременно с това да му покаже, както си мисли тя, сериозността на неговото действие. Това е древният...

Прочети още

Кой е наказан(ият)?

Онова, което подбужда детето към нарушение, най-често е тревогата на родителите. Тази тревога е сля­па, те се опасяват, че детето няма да напредва в клас, че няма да е добре възпитано, че по-късно няма да си намери работа.

Прочети още

За думите и действията

Думите и действията трябва неуморно да се допъл­ват във всяко едно възпитание. Самотните действия съз­дават у детето мълчаливи запитвания и преди всичко го правят пасивно. А приказки, непоследвани от действия, буквално покваряват словото и водят до истинска психо­логическа глухота у детето, което уподобява думите...

Прочети още

Трудностите да наложиш подчинение

И накрая - някои родители се чувстват смътно винов­ни да принуждават детето си, смятат че го подлагат на изпитание. Те не поемат отговорността за своята власт. Детето не се заблуждава в това и не се подчинява...

Прочети още

Който добре обича, добре наказва (Справедливото наказание е белег за обич)

Когато бива изричана сега, горната старомодна по­словица скандализира. Така се случи сравнително неот­давна, когато говорех върху тази проблематика пред аудитория от възпитатели. Някаква психоложка възнегодува като приведе пример за малтретиране.

Прочети още

Да наказваш означава да придадеш тежест на думите

Защото, както вече видяхме, трябва, така да се каже, законът да се упражни на всяка цена: ако това не се случи през родителите, то обществото ще го на­прави, ако то се окаже твърде снизходително, самото дете ще отправи силом тази истина към онези, за...

Прочети още

„Битите родители“ -една гротескна реалност

Дискредитирането на родителите, които не успя­ват да наложат уважение, т.е. да прилагат забраните си въпреки употребата на заплахи и на санкции, може да добие уродливи размери в някои случаи, които да сти­гат до психологическия абсурд, въплътен от синдрома на битите родители.

Прочети още

Да наказваш – умение, което се придобива

Трябва да разграничим наказанието от забраната, понеже смущенията у детето произтичат от липса на забрани, а не на наказание. В действителност, разбира се, че едното без другото не върви. Но

Прочети още