Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Когато детето се противи на всичко, което родителят му казва

 

Въпрос:

Здравейте! Имам син на 4 години. Напоследък се противи често на всичко, което му кажа да направи. След като му обясня защо трябва, сякаш изобщо не ме слуша и сменя темата.

 

Отговор от Валентин Стоилов:

Здравейте, изглежда в къщи имате един малък човек с упорит характер и мнения, различни от Вашите. От една страна, отказът му да изпълнява Вашите указания може да означава, че иска да покаже и отстоява своята автономност, по един все още несъвършен начин. От друга страна, такова поведение може да е обосновано от определени семейни отношения и динамики, а в някои случаи дори може да е свързано с (да има значение на) индиректна „атака“, (предизвикателство) към друг член на семейството. Добре е да се изследват евентуалните причини за подобно поведение, особено когато е така категорично манифестирано, защото зад това могат да стоят важни вътрепсихични процеси или напрежения, които търсят разбиране и разрешаване чрез подобни предизвикващи поведения. Препоръчвам консултация с детски психолог или психотерапевт за да помислите заедно за случващото се в контекста на вашето семейство.

 

*За допълнителна информация по темата или за да запишете консултация с детски психолог, моля позвънете на телефон +359 876 515 134

** Въпросът е зададен от читател на страницата  В чехлите на мама  , като там е публикуван за първи път и отговорът му.

Автор:

Стоилов

Валентин Стоилов е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като детски психолог и педагог, от 2002 година и като терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и БАПО. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, баща на тийнейджър.

No Comments

Post a Comment