Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Как детето се научава да чете и пише

Постепенно ученикът изгражда свой вътрешен речник, който съдържа зрителната и слухова форма на думата, както и нейното значение.

Прочети още

Развитие на речта при детето

Не забравяйте, че Вашето дете се учи най-вече, като подражава на възрастните. Затова говорете правилно и разбираемо. Не бързайте и отправяйте към детето точни, ясни и кратки послания.

Прочети още

Субектът извън диагнозата

  В училище все повече и по-видими стават децата със СОП – нелепо (според мен) наименование на деца със специални образователни потребности. За мен като начинаещ специалист беше предизвикателство да

Прочети още

Бебето е тук, ами сега?

  С обогатяването на опита си в работата с деца все по-силно се убеждавам в това, че днешните родители са изправени пред една тиха и често неравна битка – тази

Прочети още

Днешното дете

  С цялата условност на едно такова обобщение и с ясното съзнание, че се фокусираме върху конкретна социоикономическа група, в тази статия съм изброила някои от характерните особености на „днешното

Прочети още

Как да се справим с паниката, ако дълго време не можем да си свалим температурата?

Този процес е компенсаторен и има привидна полза, но само когато е кратковременен, защото през соматизирането намаляваме напрежение, което иначе би ни блокирало тотално.

Прочети още

Когато детето се противи на всичко, което родителят му казва

Подобно поведение може да е обосновано от определени семейни отношения и динамики, а в някои случаи дори може да е свързано с индиректна „атака“ към друг член на семейството.

Прочети още

Психологическите последици от коронавирус

На глобално ниво COVID-19 извади на повърхността примитивни части от нашето психично, които ни предизвикват към това да се фокусираме върху нуждата от индивидуално оцеляване и да намаляване на доверието към другите.

Прочети още