Самозаблуда и вреди чрез „позитивно мислене“

“Позитивното мислене” означава да правиш съзнателно усилие да се чувстваш щастлив, да подмениш негативните...

Прочети повече