Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Отхвърляне, изключване, самота

Далеч по-тежки са отхвърлянията и неприемането в училищната среда. Кла­сът образува група, която се подчинява на определени закони. Така интеграцията се извършва автоматичес­ки между съученици, които се разпознават помежду си.

Прочети повече

Тиковете

Съвсем накрат­ко, като се ограничаваме да задълбаваме повече, ще ка­жем, че подобно на изчервяването,...

Прочети повече