Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Къде и как възниква и се развива езикът на омразата?

 

Целият разговор с адвокат Йорданка Бекирска по Канал 3:

Социална мрежа: разговоряме по въпросите за хомофобски прояви сред непълнолетни

 

Къде и как възниква и се развива езикът на омразата и отхвърлянето по отношение на уязвимите групи в обществото ни?  Дали и доколко се влияе от уж „невинната“ или „хумористичната“ употреба на крайно обидни и стигматизиращи думи, които се употребяват в присъствието на децата от значими за тях възрастни, в семеен и приятелски кръг?

Хомофобската атака в Пловдив от преди седмица не може и не бива да бъде определяна като обикновен инцидент между тинейджъри, той е показателен изобщо за нагласите в обществото ни към хората с различна сексуална, полова, етническа, расова идентичност. За съжаление законът все още не предвижда пропорционални наказания за извършителите на престъпления от хомофобски, расистки или полов характер, въпреки настояването на много правозащитни организации правата на тези, по презумция по-уязвими групи, да бъдат по-адекватно защитени. Несъмнено липсата на подкрепящ закон има директна връзка с това, както и с много други, останали извън обсега на публичното внимание престъпления. Този „инцидент“ е симптоматичен за нарастващата хомофобия сред подрастващите в резултат на сигналите. които подрастващите получават от „значими’ публични фигури.

За съжаление, като че ли в обществото ни, чрез езика на омразата, се насочва гняв, недоволство и/или свръхтревожност срещу най-уязвимите, вместо да се търси диалог и разбиране за съществуването на подобно разделение. Дали в основата не стои страх от ‘другия“, от различното, новото, породен от неразбиране? Може би има и голяма доза гняв изместен от легитимния си получател, и ако е така кой е той?

Време е да заемем ясна позиция като родители, да се разграничим от този страх, да търсим диалог с и разбиране на другия – това ще позволи на децата ни да вървят по пътя на едно смислено разбиране за себе си и другите, ще ни позволи да живеем в общество, а не в изолация.

 

*За допълнителна информация по темата или за да запишете консултация с Валентин Стоилов или друг детски психолог от екипа, моля позвънете на телефон +359 876 515 134

 

Автор:

Стоилов

Валентин Стоилов е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като детски психолог и педагог, от 2002 година и като терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и БАПО. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, баща на тийнейджър.

No Comments

Post a Comment