Пети клас – преходът

 

 

В училище първият сериозен етап, с който малчуганите се сблъскват, е пети клас. Досега те са свикнали основно с една учителка, която обикновено се превръща във втора майка за тях. Обикновено тя ги обгрижва и те познават нейния стил, нейния подход, нейните изисквания и дори нейните слабости. Съвсем естествено, през тези четири години учениците се привързват към нея, а в пети клас идва моментът за раздяла. И те не просто се разделят със скъп човек, а за тях настъпва коренна промяна. Те са вече големи, което им носи удоволствие. Тук обаче има и уловка. Вече по-големи ще бъдат  и очакванията, и изискванията към тях.

Различните учители ще имат различен подход към учениците, различен стил на преподаване, по различен начин ще оценяват и… всичко ще бъде различно. Някои деца се адаптират лесно и бързо, други обаче имат нужда от време. Нормално е и ако успехът им се понижи. Тогава е необходимо родителите да си дадат ясна представа, че е важно да се разговаря и помага в този процес на адаптация.

Всъщност това е времето, в което учениците вече могат да си дадат реална сметка, че в училище не просто ще получават знания, но и ще се сблъскват с предизвикателства, справянето с които ще ги прави все по-гъвкави и пълноценни. Сега именно ще започнат да осъзнават, че хората понякога са много различни, а ние често по един или друг начин зависим от тях. Затова е полезно да умеем да общуваме и намираме правилния път към всеки. И да, може да не се получава веднага, но това не е причина да се отказваме. И да, благодарение на промените растем и се развиваме.

В този период е важно родителят да бъде търпелив, разбиращ и насочващ. Както е важно да пази авторитета на учителя! При възникнал проблем е добре да разговаря първо насаме със съответния преподавател. Веднъж изпуснал пред детето подобни фрази: „Тая госпожа какво иска!?“, „Тя, госпожата им, е такава…“ или подобен израз, ученикът вече е наясно, че „лошият“ учител е работещо  оправдание. По този начин занапред „лошите“ учители ще стават все повече, а детето все по-неучещо и манипулиращо. Затова е необходимо родители и учители да бъдат екип, именно за доброто на детето.

 

Текстът е авторски, подготвен от нашата колега

Ива Стаменова– учител по български език и литература, редактор на статии и книги. Бакалавър по българска филология, в процес на дипломиране като магистър по лингвистика. Работи с ученици от 2011 година. Майка на една дъщеря.

Автор:

Стоилов

Валентин Стоилов е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като детски психолог и педагог, от 2002 година и като терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и БАПО. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, баща на тийнейджър.

No Comments

Post a Comment