Отношение към пунктуацията

 

 

Аз обичам да готвя родителите си и домашните любимци.

Аз обичам да готвя, родителите си и домашните любимци.

Хайде да ядем деца!

Хайде да ядем, деца!

Да се обеси не да се освободи!

Да се обеси не, да се освободи!

Да се обеси, не да се освободи!

Не, чакай!

Не чакай!

   Има разлика в тези на пръв поглед еднакви изречения, нали? Колко много може да зависи от една единствена запетая! Всъщност препинателните знаци притежават стойност и в текста, и… в живота. Има значение дали ще сложим точка, или ще поставим поредната запетая в своя живот, кога ще изберем многоточието и кога е време за удивителен знак. А не може и без въпросителните. И е съществена правилната употреба, нали?

Само се сетете колко скъпо понякога ни струват поставените запетаи, когато е трябвало на тяхно място да стои категорична точка. Да, и въпросителните често носят след себе си… истини, видени дори в липсата на отговор, невинаги търсени, но винаги нужни.

Всъщност препинателните знаци са онези малки неща, които могат да изградят или да развалят голямото. Често те носят повече смисъл от самите думи. Ако умеем да ги използваме и разчитаме правилно, ще открием толкова много у тях. А в голяма степен представляват и визията на нашия текст, а оттам и визията на самите нас. Защото когато видим грамотно написан текст, той оставя у нас впечатлението за интелигентен автор и за сериозно отношение към написаното. А пък и… време е да се научим да обръщаме внимание на малките неща, понеже те изграждат голямото, нали!?

 

Текстът е авторски, подготвен от нашата колега

Ива Стаменова– учител по български език и литература, редактор на статии и книги. Бакалавър по българска филология, в процес на дипломиране като магистър по лингвистика. Работи с ученици от 2011 година. Майка на една дъщеря.

Автор:

Стоилов

Валентин Стоилов е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като детски психолог и педагог, от 2002 година и като терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и БАПО. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, баща на тийнейджър.

No Comments

Post a Comment