На каква възраст детето осъзнава своя пол?

Въпрос:

Редно ли е, независимо от пола на детето, да му даваме играчки, предназначени за другия пол?

 

Франсоаз Долто:

Разбира се, много е полезно.

 

Въпрос:

Дори кукла на момчето?

 

Франсоаз Долто:

Дори много кукли.

 

Въпрос:

На каква възраст детето осъзнава своя пол – на шест години?

 

Франсоаз Долто:

На шестгодишна възраст човекът вече е изграден.

Още на три години детските игри се разделени на момчеш­ки и момичешки, освен това момчето се идентифицира с родителя, който видимо въплъщава мъжката роля в живота. Ако тя се играе повече от учителката, отколкото от бащата, то ще се идентифицира с нея.

 

Въпрос:

Или с майка си.

 

Франсоаз Долто:

Да, в началото на Едиповия комплекс.

 

Въпрос:

Изглежда, че на този етап е своите ролеви игри момченцето може да се идентифицира както с жена, така и с мъж. Докато по-късно, към седемгодишна въз­раст, то отказва да влезе в ролята на стюардеса напри­мер.

 

Франсоаз Долто:

Тогава за него би било унизително, така както и за се­демгодишно момиче – да играе ролята на мъж, противно на нашите убеждения. Тя би приела унижението единствено в полза на вторичната печалба да изглежда по-силна.

 

Текстът е откъс от книгата на големия френски психоаналитик и детски психолог, Франсоаз Долто –

„Основни етапи на детството“

Автор:

Стоилов

Валентин Стоилов е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като детски психолог и педагог, от 2002 година и като терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и БАПО. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, баща на тийнейджър.

No Comments

Post a Comment