Как детето преминава от света на въображаемото, към света на фактите?

Въпрос:

Как да помогнем на детето да премине от въ­трешния си свят, обхванат от въображаемото, към све­та на фактите?

 

Франсоаз Долто:

Можем да го постигнем единствено като му дадем пример, като го направим самите ние. Толкова много човешки същества се затварят в старите си рани: „Ах, такъв е животът… Ах, колко е смазващ…“ А всъщност всеки от нас може да промени положението си в действителността, ако изобщо има желание за промяна.

Да вземем например дете, което след връщане от учили­ще казва на майка си: „Ще се проваля на края на годината, учителят ме е нарочил.“ Майката може да му каже: „Виж, не мога да ти сменя учителя, нито да ходя да те защитавам пред него, но ако искаш, мога да се срещна с него, да разбера какво мисли за теб и после ще ти кажа. Кажи ми все пак, той добре ли обяснява, ти разбираш ли го?“ – „Да.“ – „О, това никак не е малко, защото работата на учителя не е да ти бъде майка, баща или да бъде „мил“, а му се плаща, за да ви преподава знания. Ако го прави добре, това е достатъчно. Все пак е възможно и да не те харесва, но не може всички да те харесват. Достатъчно е да те харесват майка ти, баща ти и твоите приятели. Така че не обръщай внимание на мнението му, а на неговото преподаване, и ще си завършиш годината.“

Нашата работа във възпитанието на детето е да му по­могнем да разбере какво иска и да използва по най-добрия начин наличните за момента възможности.

 

Текстът е откъс от книгата на големия френски психоаналитик и детски психолог, Франсоаз Долто –

„Основни етапи на детството“

Автор:

Стоилов

Валентин Стоилов е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като детски психолог и педагог, от 2002 година и като терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и БАПО. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, баща на тийнейджър.

No Comments

Post a Comment