Какви са причините за насилие сред младите хора?

Едно кратко интервю, взето в кабинета, по въпросите за насилието между младежите.

Ако желаете да чуете моята гледна точка, моля изгледайте второто видео на страницата, след 16:30 минута:

Какви са причините за насилие между юношите?

Автор:

Стоилов

Валентин Стоилов е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като детски психолог и педагог, от 2002 година и като терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и БАПО. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, баща на тийнейджър.

No Comments

Post a Comment