Отклоненията от нормата в пубертета- незначителни или будещи притеснения?

 

  • Тестикуларна ектопия или липса на „слизане“ на тестикулите. Тестикулът остава „задържан“ било в коремната област, било в слабинния канал. Тази анома­лия е доста често срещана. Лечението е хормонално или хирургическо. (Да не се бърка с „асансьорен“ или с отдръпнат вследствие на кремастерния рефлекс тес­тис).
  • Малформиране на половия член. Той се образува при ембрионалното развитие вследствие на сливането на две т. нар. „върви“. Доста често срещано е тези „вър­ви“ да не са слеят напълно и изхвърлянето на урината вместо да става през отвора на главата на пениса, да се извърщва от долната му страна (хипоспадия). Лече­нието е оперативно.
  • Уголемяване на гърдите при момчето (гинекомастия). То може да надхвърли границите на нормалното. Става дума за лека аномалия, която обаче може да има огромен психологически отзвук.
  • фимоза – стеснение на препуциума, което пречи на ерекцията и я прави болезнена. Дребна интервенция разрешава този проблем.
  • Нарушения на менструацията: те са доста често срещани. Може да става дума за:

дисменорея или менструални болки: това са пове­че или по-малко изразени болки в областта на корема или на гърдите, предхождащи или съпътстващи мен­струацията и продължаващи от няколко часа до някол­ко дена. Тук също трябва първо да се потърси медицин­ска причина, преди да се говори за психологическа;

нерегулярен рипъм: нещо нормално в периода на юношеството и то в рамките на първите две години;

  • аменорея или липса на менструация. Тя може да бъде първична и да се „установи“ още от пубертета или вторична, т.е. последвала някаква първа менструация. Тук също трябва да се назначат съответни изслед­вания, но са наблюдавани случаи и на млади, нормално пубертетни момичета, които не са се „видели“ в мен­струация преди навършване на двайсет години!

При отсъствие на органични болести или на анорексия нервоза и в този случай няма как да не се мисли за психосоматичен механизъм.

Текстът е откъс от книгата на Патрик Деларош „Проблемите на юношеството“, издадена от Център за психосоциална подкрепа и Българско пространство за психоанализа.

Автор:

Стоилов

Валентин Стоилов е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като детски психолог и педагог, от 2002 година и като терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и БАПО. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, баща на тийнейджър.

No Comments

Post a Comment