Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Какво се случва, когато пубертетът да закъснява?

 

Съществуват различни видове закъснения на пу­бертета. И тук няма да заделям специално внимание на органичните заболявания, т.е. на тези, които са свързани с някаква физическа причина. Пубертетното закъснение е много по-често при момчетата (75 мом­чета срещу 17 момичета), то е цялостно (засяга ръст, костна възраст, пубертет) и накрая – може да е белег за болест, която не е видима: това само потвърждава важността на медицинската преценка, преди да се мис­ли за психологическа причина.

Фабрис търси консултация с психолог, понеже няма приятели. Младежите от неговия клас му се присмиват, фабрис е убеден, че това е така, понеже още няма окосмяване под мишни­ците. Впрочем, за да докаже сериозността на това закъснение, той рязко повдига края на тениската си и показва в каква степен ареолата на гърдите му е още смешно детска, Фаб­рис няма да има повод за втора консултация: междувременно лекарите му откриват диа­бет и той е хоспитализиран за изследвания. Този пример показва в каква степен физически­те и психическите проблеми са вплетени, Фаб­рис не е споменал пред психолога за физическите белези, довели до предположението за диабет (повишено чувство за жажда и за глад, както и увеличаване на количеството отделена урина) и веднъж вече настанен в болницата, той счита, че „всичките тия проблеми произтичали от за­къснението на пубертета при него“.

При момичетата главният виновник за закъснени­ето на пубертета е анорексия нервоза, която е болест на юношеството. Тя засяга апетита (когото унищо­жава подмолно) и довежда вторично до една „функцио­нална хипофизна недостатъчност“. Това ще рече, че отделянето на хормона пресеква „по естествен път“, преди всичко поради липсата на хранене, а несъмнено и под влияние на други, психосоматични механизми. По­следните навярно имат първостепенно значение за от­съствието на менструация или първичната аменорея, която представлява закъсняване на появата на мен­струация без органична причина и въпреки нормалния пубертет .

Текстът е откъс от книгата на Патрик Деларош „Проблемите на юношеството?“, издадена от Център за психосоциална подкрепа и Българско пространство за психоанализа.

Автор:

Стоилов

Валентин Стоилов е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като детски психолог и педагог, от 2002 година и като терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и БАПО. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, баща на тийнейджър.

No Comments

Post a Comment