Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Детето не желае да говори на майчиния език

Въпрос № 1

Публикувано на 30.10.2009, 12:27:30 ч.

Въпросът е зададен тук: http://konsultant.rozali.com/komentari/27273_0.html#comments

 

Здравейте!

Дъщеря ми е 5 годишно будно дете. Принадлежим към малцинствата в България. С баща и решихме да я научим първо на български, а по-късно на родния език, за да и е по-лесно в общуването с другите деца и възрастни. Но може би сме сбъркали или късно започнахме с родния език?! Когато задам въпрос или говоря на родния език, тя отговаря на същия, но понякога казва, че не иска да и говоря така. Въпроса, който ме шокира много беше-защо трябва да съм различна, искам да съм българка. Обясних, че никой не избира какъв да се роди, както не избира цвета на косите или очите си /дано да съм улучила верния път в отговора си/. Често пита за децата и възрастните, които познава дали са българи или не. Посъветвайте ме как да я убедя в необходимостта от научаването на родния език, когато тя се противопоставя. Мисля, че ако не се понаучи в тази ранна възраст, по-късно съвсем няма да се научи.

 

Отговор:

 

Здравейте,

деликатен въпрос, който е трудно да получи еднозначен отговор.

Принципно „майчиният“ език е изключително важен за правилното развитие на детето, а същевременно пък официалният език на една държава е изключително важен за адекватната социализация и приемане от обществото.Допълнителен щрих, затормозяващ правилното разпознаване на картината е реалната опасност от поява на билингвизъм (двуезичие).Последното, обаче е по-често срещано при смесени бракове и при неустановен основен език.Във Вашия случай Вие и съпругът Ви говорите на един и същи език, а също така и дъщеря Ви вече е усвоила един базов език, което е много добре.Ако държите тя непременно да знае и родният Ви език е добре да го правите много внимателно, без насилване, но най- важното- с много търпение.Създайте приятелска, позитивна обстановка, където може да беседвате върху теми, които я интересуват.Не използвайте този език единствено за похвали или поощрения- опитайте се да се „отдръпнете“ малко от собственото си желание да я научите, за да може тя да намери нейното да го изучи.

 

Реплика към Стоилов

публикувано на  03.11.2009, 15:16:21 ч.

И аз смятам, че майчиния език е важен за пълноценното развитие на детето, но не знаех точно какъв трябва да е похода. Помогнахте ми, благодаря Ви!

Автор:

Стоилов

Валентин Стоилов е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като детски психолог и педагог, от 2002 година и като терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и БАПО. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, баща на тийнейджър.

No Comments

Post a Comment