Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Нашите специалисти

Please specify image url

Валентин Стоилов

Магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и бакалавър по психология.

От 1999 до 2010 година работи като психолог и педагог към различни организации, а от 2003 година приема пациенти и в частната си практика. Има дългогодишен опит в психологическото консултиране и психотерапия на семейства, деца и възрастни. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и Българска асоциация по психоонкология (БАПО).

Основател и управител на „Детско развитие“ ООД. 

За да се свържете с Валентин Стоилов, моля позвънете на телефон 0876 515134.

Психолог, терапевт и консултант.

Управител на Детско развитие ООД

Please specify image url

Надя Николова

Магистър по психодинамична психотерапия и консултиране на деца и юноши към Бъркбек, Лондонски Университет. През 2015 г. получава квалификация за психотерапия чрез движение и танц от колежа Голдсмитс. В периода между 2003г. и 2018г. работи и живее в Лондон. В практиката ѝ се включва клинична работа с деца и юноши в болнична среда (Great Ormond Street Hospital), където работи над 4 години.  От 2015г. до 2018г. работи като психотерапевт към неправителствена огранизация, подкрепяща деца в училищна възраст в Англия и Уелс. От 2016 има частна практика с деца и възрастни в София. Редовен член е на Асоциация по Психотерапия на Бъркбек ( BCA), групов член на Британския Психоаналитичен Съвет (BPC) и асоцииран член на Българска асоциация по психоонкология (БАПО).

За да се свържете с Надя Николова, моля позвънете на телефон 0897 050800.

Психотерапевт и консултант
Please specify image url

Александър Георгиев

Бакалавърска степен по психология в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2008 г. е Магистър по Клинична и консултативна психология от СУ „Св. Климент Охридски”.Тясно специализира в спектъра от первазивни разстройства на развитието (2005- 2008г.). Ко-терапевт в психодраматична група за работа с младежи с увреждания към „Детско развитие“ ЕООД.  Работи като консултиращ психолог към социални организации. От 2010г. е консултант по психотерапия по програма „Виктория” към Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД. Повече от 5 години практикува в Консултативен център към АПОЗ като аналитичен психотерапевт. От 2013 – консултант по психотерапия в Многопрофилна болница за активно лечение „Люлин“. От 2016г. работи като клиничен психолог и психотерапевт в МБАЛ Токуда София. Консултант по онкопсихология и психотерапия на МБАЛ Сити Клиник Онкологичен Център. Редовен докторант в СУ „Св.Климент Охридски“, в катедра Обща, експериментална и генетична психология, специалност – Здравна психология. Съучредител и член на управителния съвет на БАПО (Българска асоциация по психоонкология). Психолог – консултант на ISMABG (Международно Училище за Ментална Аритметика). Владее френски език.

Клиничен психолог
Please specify image url

Габриела Вълчкова

Бакалавър по психология и магистър по логопедия. Завършила е образованието си в Нов Български университет. Работила е в „Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст“ към Нов Български Университет и в различни неправителствени организации. Участвала е в Европейски проект „Интеграция на деца с комуникативни нарушения“. Завършила е обучение “Базисни техники и терапевтични умения” към център Динамика. Участник в група за собствен опит. Сертифицирана за Denver ll -скрининг тест за детско развитие от 0 до 6 г. Преминат въвеждащ курс по Транзакционен анализ. Завършено обучение по Детска психопатология към Асоциация “Българско психоаналитично пространство”.В момента работи като логопед и психолог на свободна практика.

За да се свържете с Габриела Вълчкова, моля позвънете на телефон 0888221156.

Логопед, психолог
Please specify image url

Константин Милчев

Психолог и психотерапевт, работещ психоаналитично с деца, юноши и възрастни. Към настоящия момент е докторант по психология на здравето в СУ „Св. Климент Охридски“ с дисертация, изследваща психологическите особености в отношенията на жени, които срещат репродуктивни трудности. Член на Асоциация „Българско психоаналитично общество“. Член на Асоциация „Българско психоаналитично пространство“. Придобито ниво Асистент-консултант по психодрама, социометрия и групова терапия към „Психотерапия 2000“.

За да се свържете с Константин Милчев, моля обадете се на: 0898 644 542

Психотерапевт