Когато трудностите на юношата разкриват липса на настойчивост да се наложат правила

„С юношеската криза няма защо да се борим, да я лекуваме, нито скъсяваме, а по-скоро трябва да я придружаваме и ако се знаеше как, да я оползотворим, за да извлече от нея субектът най- доброто, което може.” На­кратко, също както при възрастния, професионалният живот и психологическото благосъстояние са отраже­ние едно на друго, учебната сфера и доброто психическо здраве обикновено вървят ръка за ръка при юношата.

Прочети повече

Екстравагантностите в обличането на юношите

Юношата Ви се представя на семейния обяд или вечеря с продупчени дънки или още по-добре - с халка на ухото.Няма правилна реакция. Или по-скоро - Вашата реакция е добрата, щом става дума за Вашето дете и че Вие ще му пос­тавите граници въпреки Вас самите за негово добро.Именно личните граници на родителите са тези, ко­ито са поставени на запитване.

Прочети повече