Готови ли сме да бъдем Родители?

Често пред партньори, които имат планове за съвместен живот резонно възниква въпросът: „Дали вече не е време да имаме дете?„ Това е решение, което не бива да се взима лекомислено, под въздействието на емоции или пък като отчаян опит да се запълни празнина в отношенията между партньорите, поради, което и често ставаме свидетели на неадекватно отношение на родители спрямо наследниците си.

Прочети повече