Не изисквайте невъзможни неща- препоръка 21 от поредицата „През погледа на детски психолог“

КАКВО НИ СЕ ИСКА КАТО РОДИТЕЛИ И КАКВО МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ДЕТЕТО СА ДВЕ КОРЕННО РАЗЛИЧНИ НЕЩА:  ДА, НИЕ МОЖЕ ДА ГО НАСИЛИМ ДА НАПРАВИ НЕЩО ИЗВЪН ЖЕЛАНИЕТО И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ МУ, НО  ЕФЕКТЪТ ЩЕ Е КРАТКОТРАЕН И НЕЗАДОВОЛИТЕЛЕН.

 

Престанете да мислите за детето си като за пряко продължение на Вашето желание. Това, че Вие самите не сте успели да постигнете определено нещо не означава, че насилвайки наследника си да го направи ще получите онази репарация, за която мечтаете.

Притискайки когото и да е, Вие индиректно му казвате да се стреми към диаметрално противоположното на Вашето мнение.

Възможностите и индивидуалните особености са другата основополагаща причина за различните избори: едно атлетично дете трудно ще успее да стои цял ден седнало в класна стая, така както ще бъде трудно поносимо за по- интелектуализирания юноша да изпълнява сложни акробатични движения.

 

Запомнете: открийте къде са силните страни на детето си; опознайте слабостите му; ако искате да го насочите в определена посока го убедете с личен пример, като се въздържате от излишни думи, целящи да го убедят как ВИЕ ЗНАЕТЕ КОЕ Е ПО- ДОБРЕ ЗА НЕГО ОТ НЕГО САМОТО- те ще го отблъснат от намерението Ви.

 

Проверено лично от позицията ми на родител и детски психолог.

Валентин Стоилов

Автор:

Стоилов

Валентин Стоилов е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като детски психолог и педагог, от 2002 година и като терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и БАПО. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, баща на тийнейджър.

No Comments

Post a Comment