Научете децата, сами да избягват опасностите- препоръка 16 от поредицата „През погледа на детски психолог“

ПОЕМАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТИ, ПОСТЕПЕННО ТРЯБВА ДА ПРЕМИНЕ ОТ ВЪНШНО ИЗИСКУЕМО, КЪМ ВЪТРЕШНО ПРИСЪЩО.

ЖИЗНЕНО ВАЖНО Е, ДЕЦАТА САМОСТОЯТЕЛНО ДА ОТГОВАРЯТ ЗА СИГУРНОСТТА СИ  И ЗА ЕФЕКТА ПРЕДИЗВИКАН ОТ СОБСТВЕНИТЕ ИМ ДЕЙСТВИЯ.

 

Типична грешка допускана от повечето родители е свръх- протективността, спрямо собствените деца. Това, разбира се не е случайно: в опасенията си да не се случи нещо лошо на отрочетата им и в желанието си да не повторят техните, собствени провали, майките и бащите учат децата си да разчитат за всичко на тях и респективно- да не поемат никаква лична отговорност.

Оставени да се оправят сами в реалния живот, тези деца допускат скъпо струващи им грешки, или неподготвени за света, попадат в опасни ситуации, които, иначе- при наличие на собствен опит, биха могли да бъдат избегнати.

Ако искате да имате успешни наследници, утре, постарайте се още днес да ги научите да се оправят сами!

 

Проверено лично от позицията ми на родител и детски психолог.

Валентин Стоилов

Автор:

Стоилов

Валентин Стоилов е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като детски психолог и педагог, от 2002 година и като терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и БАПО. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, баща на тийнейджър.

No Comments

Post a Comment