Детето „ражда“ родителите си- препоръка 12 от поредицата „През погледа на детски психолог“

ЗАПОМНЕТЕ: НЕ РОДИТЕЛИТЕ СЪЗДАВАТ ДЕЦАТА СИ, А ДЕЦАТА СЪЗДАВАТ РОДИТЕЛИТЕ!

ЗАРЕЖЕТЕ ИДЕЯТА, ЧЕ РОДИТЕЛ СЕ СТАВА ПО КНИГА- ЕДИНСТВЕНО ПРЕЗ ЛИЧНИЯ КОНТАКТ С ДЕТЕТО, МЪЖЪТ И ЖЕНАТА, ПОСТЕПЕННО СЕ ПРЕВРЪЩАТ В МАЙКА И БАЩА.

Идеята, че ние, родителите, създаваме децата си е изначално погрешна: едва след появата на детето, ние постепенно добавяме към нашите биологични характеристики на мъж или жена, социалните такива- майка и баща. Това е акт на съзряване, който не е валиден по презумпция: за съжаление, има доста възпроизвели се, биологични индивиди, които никога не успяват да еволюират до степента да поемат и родителски функции.

Болшинството родители, често залитат в един от двата капана:

-да се опитват да изчетат всичката възможна литература, свързана с отглеждане, възпитание и грижи за детето, което нерядко ги поставя в ситуация на ступор, когато трябва да действат: те винаги се колебаят, кое решение да вземат, опасявайки се да не допуснат грешка. Разчитат изцяло на другите, но не и на себе си.

-да отхвърлят всичко, което идва, като познание отвън. Често действат самоуверено, привидно изглеждат успешни, но реално, не си дават сметка, че излишно поставят на риск физическото и психическо здраве на наследниците си.

Оптимална за нормалното развитие на децата е златната среда: образовайте се, на база натрупаните познания- действайте а, когато имате съмнения- допитайте се до съответният специалист.

Проверено лично от позицията ми на родител и детски психолог.

Валентин Стоилов

Автор:

Стоилов

Валентин Стоилов е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като детски психолог и педагог, от 2002 година и като терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и БАПО. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, баща на тийнейджър.

No Comments

Post a Comment