Родителите сме отговорни за объркването на децата си- препоръка 7 от поредицата „През погледа на детски психолог“

ДЕЦАТА НЯМАТ ИЗГРАДЕНИ КАТЕГОРИИ, ПОЯВЯВАЙКИ СЕ НА СВЕТА: ТРУДНО РАЗЛИЧАВАТ ДОБРО, ЛОШО, ЧИСТО, МРЪСНО, ПРИЯТЕЛ, ВРАГ.

ИСТИНСКОТО ОБЪРКВАНЕ, ГО ВНАСЯМЕ РОДИТЕЛИТЕ, НАЗОВАВАЙКИ РАЗЛИЧНИ НЕЩА С ЕДНИ И СЪЩИ ИМЕНА, А ЕДНАКВИТЕ- ПО РАЗЛИЧЕН НАЧИН.

Погледнете отново картинката: и се опитайте да застанете в позицията на детето, което за първи път вижда животното: в единия момент то е прасенце, в другия- свиня; веднъж е мръсна твар, в следващия е розова плюшена играчка; в детските филми е най- верния приятел на главния герой, в реалния живот е продукт, чието предназначение е да ни нахрани.

При подобни, разнородни сигнали, най- нормално е детето да бъде объркано във възприятията и реакциите си спрямо наблюдаваното.

Изграждайте стабилни категории, където нещата са представени правдиво, за да може на тази база, децата да подредят в разбираема за тях, смислова система, възприятията си от света.

 

Проверено лично от позицията ми на родител и детски психолог.

Валентин Стоилов

Автор:

Стоилов

Валентин Стоилов е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като детски психолог и педагог, от 2002 година и като терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и БАПО. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, баща на тийнейджър.

No Comments

Post a Comment