Подкрепа и граници за творческите желания- препоръка 3 от поредицата „През погледа на детски психолог“

ДЕЦАТА ИМАТ НУЖДА ДА ТВОРЯТ!

АКО НЕ ИМ ОСИГУРИМ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ ТЕ ЩЕ ГО ПРАВЯТ ОТНОВО, НО ПО НАЧИН, КОЙТО ВЪЗРАСТНИТЕ ВЪЗПРИЕМАМЕ, КАТО РАЗРУШИТЕЛЕН.

Творческият импулс е присъщ за всяко здраво дете. Ако го подкрепим, имаме истински шанс да развием потенциала му. Ако се опитаме да го пренебрегнем или го потиснем, ефекта ще бъде много сходен с този, като да запушим клапана на тенджерата под налягане. Да- гръм, определено ще има!

Внимателно наблюдавайте, изследвайте и подкрепяйте проявата на креативните импулси у детето си. Когато то се „закачи“ за някоя дейност го окуражете и задължително му опишете и покажете границите в, които може да твори.

Ако не успява, все още, да намери някъде желанието си, отново го окуражете и отново му укажете рамките в, които може да го потърси!

 

Проверено лично от позицията ми на родител и детски психолог.

Валентин Стоилов

Автор:

Стоилов

Валентин Стоилов е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като детски психолог и педагог, от 2002 година и като терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и БАПО. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, баща на тийнейджър.

No Comments

Post a Comment