Нужда от допускане на грешки- препоръка 1 от поредицата „През погледа на детски психолог“

ОСТАВЕТЕ  ДЕЦАТА ДА НАУЧАТ УРОЦИТЕ СИ ПО ТРУДНИЯ НАЧИН.

ТАКА ЩЕ ВНИКНАТ ИСТИНСКИ В СМИСЪЛА ИМ И ЩЕ ГИ ЗАПОМНЯТ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ!

 

 

Водени от желанието да подкрепим децата си по трънливите пътища на живота, често допускаме една и съща, фундаментална грешка: лишаваме ги от истински, преживелищен опит, който да им даде реална представа за света.

Поради тази причина, въпреки собствените страхове и опасения, е добре да овладеем тревожността си и желанието да се намесим превантивно.

 

Да съпроводим детето в неговите откривателски пориви, осигурявайки му възможността да сгреши в една „контролирана“ ситуация е истински ценната позиция на родителя: в противен случай тази грешка го очаква отново, но на много по- висока цена.

 

Проверено лично от позицията ми на родител и детски психолог.

Валентин Стоилов

Автор:

Стоилов

Валентин Стоилов е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като детски психолог и педагог, от 2002 година и като терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и БАПО. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, баща на тийнейджър.

No Comments

Post a Comment