Нашите специалисти

Please specify image url

Валентин Стоилов

Магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и бакалавър по психология. От 1999 година работи като психолог и педагог, а от 2002 година и като  терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и Българско психоаналитично пространство. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. 

Психолог, педагог, управител на Детско развитие ЕООД
Please specify image url

Надя Николова

Надя Николва е психоаналитичен психотерапевт и консултант, формирана като специалист в Британската школa на обектните отношения. В периода между 2003г. и 2018г. работи и живее в Лондон, Великобртания. Магистър по психодинамична психотерапия и консултиране на деца и юноши към Бъркбек, Лондонския Университет. През 2015 г. получава квалификация за психодинамична психотерапия чрез движение и танц от колежа Голдсмитс в Лондон. В практиката и се включва и клинична работа с деца и юноши в болнична среда към Great Ormond Street Hospital, където работи над 4 години. От 2015г. до 2018г. работи като психотерапевт към неправителствена огранизация за психотерапевтична помощ и подкрепа на деца в училищна възраст в Англия и Уелс. Член е на Асоциация по Психотерапия на Бъркбек ( BCA), както и на Британския Психоаналитичен Съвет (BPC). От 2016г. работи и с деца и възрастни към „Детско развитие“, град София.

Телефон за връзка: 089 7050800

Детски психотерапевт
Please specify image url

Димитрина Младенова

 Магистър по “Клинична и консултативна психология”, завършила Софийски университет “Свети Климент Охридски” през 2008г. Дипломиран психодрама асистент в Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия “Бернхард Ахтерберг”. Занимава се с психоанализа от 2009 год. Занимава се с психологическо консултиране и психотерапия за възрастни и деца. Организира и води под супервизия психотерапевтични групи.

Психолог, психодрама терапевт
Please specify image url

Габриела Вълчкова

Бакалавър по психология и магистър по логопедия. Завършила е образованието си в Нов Български университет. Работила е в „Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст“ към Нов Български Университет и в различни неправителствени организации. Участвала е в Европейски проект „Интеграция на деца с комуникативни нарушения“. Завършила е обучение “Базисни техники и терапевтични умения” към център Динамика. Участник в група за собствен опит. Сертифицирана за Denver ll -скрининг тест за детско развитие от 0 до 6 г. В момента работи като логопед и психолог на свободна практика.

Логопед, психолог
Please specify image url

Александър Георгиев

Бакалавърска степен по психология в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2008 г. е Магистър по Клинична и консултативна психология от СУ „Св. Климент Охридски”.Тясно специализира в спектъра от первазивни разстройства на развитието (2005- 2008г.). Ко-терапевт в психодраматична група за работа с младежи с увреждания към „Детско развитие“ ЕООД.  Работи като консултиращ психолог към социални организации. От 2010г. е консултант по психотерапия по програма „Виктория” към Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД. Повече от 5 години практикува в Консултативен център към АПОЗ като аналитичен психотерапевт. От 2013 – консултант по психотерапия в Многопрофилна болница за активно лечение „Люлин“. От 2016г. работи като клиничен психолог и психотерапевт в МБАЛ Токуда София. Консултант по онкопсихология и психотерапия на МБАЛ Сити Клиник Онкологичен Център. Редовен докторант в СУ „Св.Климент Охридски“, в катедра Обща, експериментална и генетична психология, специалност – Здравна психология. Съучредител и член на управителния съвет на БАПО (Българска асоциация по психоонкология). Психолог – консултант на ISMABG (Международно Училище за Ментална Аритметика). Владее френски език.

Клиничен психолог
Please specify image url

Елена Мечева

Дипломиран психолог към СУ „Св. Климент Охридски“, с магистърска степен по „Клинична и консултативна психология“, завършена през 2009 г. Завършила ниво „Психодрама-асистент“ към Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия

 „Бернхард Ахтерберг“. От 2007 г. работи като училищен психолог в столична езикова гимназия. С богат практически опит в сферите на обучението, работа в малки групи, кризисни ситуации, работа с деца със специални образователни потребности. Понастоящем продължава професионалното си развитие в областта на психоанализата.

Училищен психолог