Нашите специалисти

Please specify image url

Валентин Стоилов

 е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като психолог и педагог, а от 2002 година и като  терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и Българско психоаналитично пространство. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, с едно дете.

Психолог, педагог, управител на Детско развитие ЕООД
Please specify image url

Габриела Вълчкова

е бакалавър по Психология и магистър по Логопедия. Завършила е образованието си в Нов Български университет. Работила е в „Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст“ към Нов Български Университет и в различни неправителствени организации.  Участвала е в Европейски проект „Интеграция на деца с комуникативни нарушения“. В момента работи като логопед на свободна практика.

Логопед, психолог
Please specify image url

Димитрина Младенова

   е магистър по “Клинична и консултативна психология”, завършила Софийски университет “Свети Климент Охридски” през 2008г. Дипломиран психодрама асистент в Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия “Бернхард Ахтерберг”. Занимава се с психоанализа от 2009 год. Занимава се с психологическо консултиране и психотерапия за възрастни и деца. Организира и води под супервизия психотерапевтични групи.

Психолог, психодрама терапевт
Please specify image url

Михаил Михайлов

е завършил магистратура по „Клинична и консултативна психология ” към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Научният му интерес е в областта на психоанализата и в периода от 2006-та до 2012-та година участва като котерапевт в две групи за Индивидуална психоаналитична психодрама. Занимава се с проблемите на възрастни, юноши и деца, лишени от родителски грижи. Има богат практически опит като сътрудник на терен и възпитател.

Психолог, психодрама терапевт
Please specify image url

Александър Георгиев

завършва бакалавърска степен по психология в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2008 г. е Магистър по Клинична и консултативна психология от СУ „Св. Климент Охридски”.Тясно специализира в спектъра от первазивни разстройства на развитието (2005- 2008г.). Ко-терапевт в психодраматична група за работа с младежи с увреждания към „Детско развитие“ ЕООД.  Работи като консултиращ психолог към социални организации. От 2010г. е консултант по психотерапия по програма „Виктория” към Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД. Повече от 5 години практикува в Консултативен център към АПОЗ като аналитичен психотерапевт. От 2013 – консултант по психотерапия в Многопрофилна болница за активно лечение „Люлин“. От 2016г. работи като клиничен психолог и психотерапевт в МБАЛ Токуда София. Консултант по онкопсихология и психотерапия на МБАЛ Сити Клиник Онкологичен Център. Редовен докторант в СУ „Св.Климент Охридски“, в катедра Обща, експериментална и генетична психология, специалност – Здравна психология. Съучредител и член на управителния съвет на БАПО (Българска асоциация по психоонкология). Психолог – консултант на ISMABG (Международно Училище за Ментална Аритметика). Владее френски език.

Клиничен психолог
Please specify image url

Надя Николова

Надя Николова е магистър по психоаналитична психотерапия на деца и юноши към Birkbeck, University of London. През 2015 г. е получила квалификация към Goldsmiths, University of London за психотерапия чрез движение и танц. Формирана е като специалист от класическата Британска школa на Object Relation. От 2004 год. работи и живее в Лондон. Практикува с деца и юноши в болнична среда към Great Ormond Street Hospital for Children, както и като училищен психолог. Член е на Асициациата по Психотерапия на Бъркбек ( BCA), както и на Британската Асоциация по Психотерапия (BACP). От 2016 година Надя Николова работи с деца и в България.

Психоаналитик