„Такъв е животът…“ не е достатъчно обяснение за детето

„Животът" е безлично понятие, а проблемът на всеки отделен човек е да погледне в лице този живот, т.е. да се изправи срещу непрестанните преображения на света - вътрешния и външния; това е инди­видуалната среща на всеки човек с външния свят.

Read more

Нека правим разлика между нуждите и желанията на детето!

Свободата на единия свършва там, където започва свободата на другия. Мисля, че много възрастни попадат в капана на своето обожание и прехласване по детето, която ги кара да забравят собствените си желания спрямо хората от тяхното поколение.

Read more

Трябва ли да уважаваме детето и да зачитаме неговите желания?

Трябва да отглеждаме децата, като ги оставим самостоятелни свободни в своите начинания, и най-вече като признаем, че не можем да удовлетворим всичките им желания - невъзможно е, защото те имат незадоволими желания.

Read more

Липсата на думи за семейните проблеми травмира детето

Повечето родители очакваме детето да мисли по някакъв образ и подобие на начина, по който ние размишляваме, а това е съвсем невъзможно, разбира се. Детето е дете, а ние сме възрастни. Има родители, които са инфантилни, но няма деца, които преждевременно да са станали...

Read more

Създаване и поддържане на приятелства в детството и в зряла възраст

Зад тези взаимоотношения се крият несъзнавани хомосексуални тенденции и влечения, които могат да доведат до действителни хомосексуални връзки. Подобни връзки са половинчато бягство от неизбежния и поради ре­дица вътрешни и външни причини неуправляем на този етап стремеж към противоположния пол.

Read more

Взаимоотношенията в пубертета

Подрастващите са извънредно агресивни и се държат зле с родите­лите си и всеки, податлив на такова отношение - домашни помощници, слаби учители, мразени съученици. Когато ом­разата достигне тази точка на насищане, нуждата да се запазят доброто, получаването и даряването на любов се изос­тря неимоверно.

Read more

Общуването на детето с близките, роднините, братята и сестрите

По-голямото дете се грижи за бебето като възрастен и ние му се възхищаваме: „Истински малък баща/малка майка." Но и за двете страни е много лошо да се казва това...

Read more

Имат ли смисъл името, фамилията и роднините за детето?

Първото нещо, което трябва да се направи след раждането на човешко същество - мъж или жена, - е да го представим на всички. То се ражда и трябва да го посрещнем и да назовем неговото място с думи, като представим един след друг членовете...

Read more

Да говорим ли с децата си за смъртта и разочарованията?

Виждала съм деца, на които не беше говорено за смър­тта на бабата. Едно от тях за три месеца изостана с цели два класа, до степен да забрави да пише. То беше седем-осем годишно...

Read more

Да говорим с бебето, означава да подпомогнем израстването и отделянето му

Майката трябва винаги да говори на де­тето си, защото думите остават и след изчезването на този, който ги е изрекъл. Затова деца, на които не се говори доста­тъчно, имат истинска фобия и към най-малката раздяла.

Read more