Отношение към пунктуацията

Всъщност препинателните знаци са онези малки неща, които могат да изградят или да развалят голямото. Често те носят повече смисъл от самите думи. Ако умеем да ги използваме и разчитаме правилно, ще открием толкова много у тях.

Read more

Седми клас – кошмарът

Паниката, свързана с външното оценяване, е наистина излишна. Далеч по-продуктивно би било, ако децата са наясно, че всъщност получените през тази година знания са откроени като най-съществени за тяхната бъдеща грамотност. Да учат, за да се развиват, за да бъдат образовани и интелигентни!

Read more

Пети клас – преходът

Някои деца се адаптират лесно и бързо, други обаче имат нужда от време. Нормално е и ако успехът им се понижи. Тогава е необходимо родителите да си дадат ясна представа, че е важно да се разговаря и помага в този процес на адаптация.

Read more

Мястото училище – място за изкарване на оценки

Нека пораждаме у децата си любов към знанието, към себе си и към живота! Нека ги преоткриваме, а не проектираме! Нека и в провалите им се гордеем с тях, защото са опитали! Нека и ние учим от тях! Нека не ги вкарваме в „коловоза“!...

Read more

На каква възраст детето осъзнава своя пол?

На шестгодишна възраст човекът вече е изграден. Още на три години детските игри се разделени на момчеш­ки и момичешки, освен това момчето се идентифицира с родителя, който видимо въплъщава мъжката роля в живота.

Read more

Хапане, враждебност и кокетство в половата идентификация при децата

Бебетата хапят в опит да разкъсат, защото усвояват, разкъсвайки. Следователно имат нужда да хапят и изяждат, за да изградят тялото си. След проговаряне установяват, че получават много повече внимание от майка си, говорейки, и вече не се налага да се изразяват чрез хапане.

Read more

Пишкането, акането, памперсите и гърнето

(Детето) не може свободно да спре пишкането и акането, до завършване на своята нервна система, между двадесетия и тридесетия месец. На майките не им е приятно да перат, когато имат бебе, но трябва да знаем, че се налага да сменя­ме пелени до около двадесет...

Read more

Как се изгражда половата идентичност на детето?

Знаете ли обаче, че езикът не се възприема по еднакъв начин от двата пола? Желанието на детето изцяло се скланя в мъжки или в жен­ски род още от вътреутробния живот.

Read more

Как детето преминава от света на въображаемото, към света на фактите?

Нашата работа във възпитанието на детето е да му по­могнем да разбере какво иска и да използва по най-добрия начин наличните за момента възможности.

Read more