Какво се случва, всъщност през юношеството?

Родителското непознаване или пък отричане на проб­лемите, които детето в този етап трябва да разреши, могат да допуснат подмолно да се вгнезди една липса на истински диалог. А това крие риска юношеският пери­од внезапно да бъде прекъснат от някоя драма: прием на дрога, налуден...

Read more

Любовницата на Фройд

Имал ли е Зигмунд Фройд любовна връзка със сестрата на своята съпруга? И повлияла ли е тя върху радикалните открития на бащата на психоанализата? След старателно проучване Дженифър Кауфман и Карън Мак дръзко навлизат в интимния живот на Фройд и разбулват една дълбоко пазена семейна...

Read more

Защо тийнейджърите лъжат?

Нерядко се случва юношите да лъжат и разкритието понякога е драма за родителите. За тях това се превръща в загуба на дове­рие, което се разпростира навсякъде. Юношата е при­нуден да добавя неверни доводи към своята лъжа, за да я обясни. Впрочем и тук отново...

Read more

Трудните момчета

На тези момичета им е особено трудно да се от­делят от майките си по Време на юношеството, тъй като това би ги накарало да изгубят неоспорими облаги. Те могат следователно да се противопоставят само чрез пасив­ността си, в частност - училищната, чрез лъжите, не­подчинението,...

Read more

Постоянни cnopoвe с тийнейджъра

Провалите и несполуките много често се дължат на несъзнавания отказ на родителите да оставят да се осъществи естественият процес на предано подражание, какъвто е идентификацията. Защо? Защото самият родител не приема образа или една част от об­раза, който дава на своето дете, и ако...

Read more

Специалността „Психология“ отново е най-желаната в Софийския университет

Както пише „Дневник“ и тази година, като миналата, на редовната кандидат-студентска кампания в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ има най-голям наплив към специалността „Психология“. След нея се нареждат „Публична администрация“ и „Английска филология“, съобщиха от пресцентъра на най-старото висше училище в България след като вчера...

Read more

Когато трудностите на юношата разкриват липса на настойчивост да се наложат правила

„С юношеската криза няма защо да се борим, да я лекуваме, нито скъсяваме, а по-скоро трябва да я придружаваме и ако се знаеше как, да я оползотворим, за да извлече от нея субектът най- доброто, което може.” На­кратко, също както при възрастния, професионалният живот и психологическото благосъстояние са отраже­ние едно на друго, учебната сфера и доброто психическо здраве обикновено вървят ръка за ръка при юношата.

Read more

Екстравагантностите в обличането на юношите

Юношата Ви се представя на семейния обяд или вечеря с продупчени дънки или още по-добре - с халка на ухото.Няма правилна реакция. Или по-скоро - Вашата реакция е добрата, щом става дума за Вашето дете и че Вие ще му пос­тавите граници въпреки Вас самите за негово добро.Именно личните граници на родителите са тези, ко­ито са поставени на запитване.

Read more

Въпросът за бащата

...Впрочем, дори и да не признава на своя съпруг властта, за която той претендира, майката трябва да знае, че детето се нуждае от граници. А детето приема тези граници, само ако и майката признае своите. Инак детето (а впослед­ствие и юношата), живеят във въображаем...

Read more

Авторитетът е необходимост

Нуждата от авторитет не е нужда от наказание. Тя е потребност от ограничения, от забрани, които зараждащото се желание на децата предизвиква дори със своето наси­лие. И тук именно е парадок­сът на научаването по време на това първо изпробване на силата: наказанието трябва да...

Read more