Как пубертета променя тялото на момчето?

Промяната започва с нарастване размера на тестикулите, последвани съответно от развитие на половия член, а ня­колко месеца по-късно от окосмяване на пубиса, което пред­хожда това на подмишниците и на появата на брадата. Маструбацията би могла да се счита за биологично явление, понеже тя може...

Read more

Хомосексуалност, хермафродизъм, транссексуалност

Но нещата ще се усложнят още повече като кажа, че към тези два пола („хромозомен“ и „видим“) се прибавя един трети - психо­логическият пол. Този психологически пол, т.е. чувство­то за принадлежност към кастата на момчетата или тази на момичетата, не е толкова очевиден, колкото...

Read more

Какво се случва в тялото на юношите през пубертета?

Ако не ни е известно точно какво отключва пубер­тета, то все пак се знае как се случва той. В определен момент половите жлези отново вливат хормони (мъж­ки или женски) в кръвта. Това вливане на хормони в кръвта е следствие на истинска каскадна реакция.

Read more

Юношеският „нарцисизъм“ или любовта към себе си

Понякога наистина е трудно да се разбере дали загрижеността на юношата за външния му вид е от порядъка на пато­логичното прекаляване, или на една непремерена любов към собствения образ. Още повече, че едното не пречи на другото!

Read more

Да се чувстваш добре в новата си кожа

Но, кожата също така съставлява граница между Аз и другите. Впрочем, през пубертета въпросната грани­ца се променя. Например в тази възраст често се случ­ва децата да не понасят повече физическите контакти с родителите, сякаш че кожата се е наелектризирала.

Read more

Зараждането на образа за себе си при малкото дете (стадий на огледалото)

Докато прави всякакви жестове и мимики, детето си дава сметка, че отразения в огледалото образ е именно то самото. В същото време детето се обръща към майка си, която в споделена радост потвърждава това откри­тие, което за Жак Лакан учредява зараждането на Аза. Оттук...

Read more

Чувството за принадлежност към даден пол

Впрочем, психологическото определяне не винаги вър­ви по посока на биологията. Това е обяснението за така наречените аномалии на сексуалната идентичност и на първо място - транссексуализма. Следователно ще трябва да се завърнем към произхода на образа за себе си, за да разберем какво ще...

Read more

Обновяване на образа за себе си при юношите

Физическите изменения, които пубертетът носи, решително променят външността на юношата. Техни­те последици са от първостепенно значение. Те обясня­ват и някои от затрудненията на юношата. За юношата казваме, че сменя кожата си, че е пове­че или по-малко комфортно в своята (нова) кожа. Всички тези образи...

Read more

Кое е норма в юношеството?

Ролята на родителите в този момент е трудна и неблагодарна. И накрая, периодът на юношеството се отличава с твърде обострено запитване върху моралните нор­ми. Дори и да не оспорва семейния морал, юношата има нужда да си изкове свой собствен. За да го направи, на него...

Read more

Консултация с детски психолог- защо е толкова важно родителите да си сътрудничат със специалистите?

Родители­те на юноши в криза не са „по-лоши" от останалите. Но често тяхната собствена история е отговорна за пси­хическата им „слепота“ или „глухота“. Те обаче търсят обясненията, които са им убягвали, като сътрудничат на психолозите. И това общуване им дава възможност да заемат нужната...

Read more