Често, децата не разбират, че вършат пакост- препоръка 6 от поредицата „През погледа на детски психолог“

ДЕЦАТА ИМАТ НУЖДА ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАТ- ПО ТОЗИ НАЧИН ТЕ ТВОРЯТ. МНОГО ЧЕСТО, УЛИСАНИ В ИГРАТА ТЕ НЕ СИ ДАВАТ СМЕТКА, ЧЕ ЧУПЯТ, ЦАПАТ, ПОВРЕЖДАТ ИЛИ УНИЩОЖАВАТ.

Read more

Любопитството на децата е полезно и развиващо- препоръка 5 от поредицата „През погледа на детски психолог“

ДЕТСКАТА ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ Е ПРИЗНАК ЗА НОРМАЛНО РАЗВИТИЕ И ДОБРО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ. ХИПЕРТРОФИЯТА НА ТОЗИ ИНТЕРЕС, ЧЕСТО Е СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪОТВЕТНИТЕ МОРАЛНИ И ЕТИЧНИ ДЕФИЦИТИ У САМИТЕ ВЪЗРАСТНИ.

Read more

Научаването минава през телесния контакт- препоръка 4 от поредицата „През погледа на детски психолог“

ОКОЛНИЯТ СВЯТ, КОЙТО Е СЪВСЕМ ЕСТЕСТВЕН ЗА НАС- ВЪЗРАСТНИТЕ Е АБСОЛЮТНО НЕПОЗНАТ ЗА ДЕЦАТА НИ. ЗА ДА ГО ОПОЗНАЯТ, ИМ ТРЯБВА, ПЪРВО ДА ГО ПОЧУВСТВАТ, А ЕДВА СЛЕД ТОВА ДА ИМ ГО ОБЯСНИМ.

Read more

Подкрепа и граници за творческите желания- препоръка 3 от поредицата „През погледа на детски психолог“

ДЕЦАТА ИМАТ НУЖДА ДА ТВОРЯТ! АКО НЕ ИМ ОСИГУРИМ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ ТЕ ЩЕ ГО ПРАВЯТ ОТНОВО, НО ПО НАЧИН, КОЙТО ВЪЗРАСТНИТЕ ВЪЗПРИЕМАМЕ, КАТО РАЗРУШИТЕЛЕН.

Read more

Провокациите и отношението ни към тях- препоръка 2 от поредицата „През погледа на детски психолог“

КОГАТО ДЕЦАТА ПРОВОКИРАТ, ТЕ ИСКАТ ДА НИ КАЖАТ НЕЩО. АКО СЕ ПРАВИМ, ЧЕ НЕ ГО ЧУВАМЕ ИЛИ ЗАБЕЛЯЗВАМЕ, ТЕ ЩЕ ГО ПОВТАРЯТ, ДОКАТО ГО ЧУЕМ ИЛИ ЗАБЕЛЕЖИМ!

Read more

Сексуалният морал и неговите колебания

Въпреки това и независимо каква е модата, норма­тивната тревога продължава да засяга всички области на сексуалността и като следствие - всички юноши и техните родители. Повдигнах вече въпроса, свързан с мастурбация­та. (Но да добавя все пак, че определен тип ексхибиционистична мастурбация следва да обезпокоява...

Read more

Отклоненията от нормата в пубертета- незначителни или будещи притеснения?

Уголемяване на гърдите при момчето (гинекомастия). То може да надхвърли границите на нормалното. Става дума за лека аномалия, която обаче може да има огромен психологически отзвук. Фимоза - стеснение на препуциума, което пречи на ерекцията и я прави болезнена. Дребна интервенция разрешава този проблем.

Read more

Какво се случва, когато пубертетът да закъснява?

Пубертетното закъснение е много по-често при момчетата (75 мом­чета срещу 17 момичета), то е цялостно (засяга ръст, костна възраст, пубертет) и накрая - може да е белег за болест, която не е видима...

Read more