Защо на родителите им е трудно да забраняват и да наказват?

Като забранява, а още повече като наказва, ро­дителят рискува и понякога се съмнява или се опасява, че детето повече няма да го обича. Причината е, че в действителност се страхуват за себе си от ефектите на наказанието, което се превръща в тяхно собствено наказание.

Read more

Да се говори, а не да се прави

Такъв е например случаят на детето, което хапе. Естествено че няма нищо по-нелепо от това майката да го ухапе на свой ред, за да го накаже и едновременно с това да му покаже, както си мисли тя, сериозността на неговото действие. Това е древният...

Read more

Кой е наказан(ият)?

Онова, което подбужда детето към нарушение, най-често е тревогата на родителите. Тази тревога е сля­па, те се опасяват, че детето няма да напредва в клас, че няма да е добре възпитано, че по-късно няма да си намери работа.

Read more

За думите и действията

Думите и действията трябва неуморно да се допъл­ват във всяко едно възпитание. Самотните действия съз­дават у детето мълчаливи запитвания и преди всичко го правят пасивно. А приказки, непоследвани от действия, буквално покваряват словото и водят до истинска психо­логическа глухота у детето, което уподобява думите...

Read more

Трудностите да наложиш подчинение

И накрая - някои родители се чувстват смътно винов­ни да принуждават детето си, смятат че го подлагат на изпитание. Те не поемат отговорността за своята власт. Детето не се заблуждава в това и не се подчинява...

Read more

Който добре обича, добре наказва (Справедливото наказание е белег за обич)

Когато бива изричана сега, горната старомодна по­словица скандализира. Така се случи сравнително неот­давна, когато говорех върху тази проблематика пред аудитория от възпитатели. Някаква психоложка възнегодува като приведе пример за малтретиране. Не срещ­нах затруднение да и отговоря, че в конкретния случай родителите не са обичали,...

Read more

Да наказваш означава да придадеш тежест на думите

Защото, както вече видяхме, трябва, така да се каже, законът да се упражни на всяка цена: ако това не се случи през родителите, то обществото ще го на­прави, ако то се окаже твърде снизходително, самото дете ще отправи силом тази истина към онези, за...

Read more

„Битите родители“ -една гротескна реалност

Дискредитирането на родителите, които не успя­ват да наложат уважение, т.е. да прилагат забраните си въпреки употребата на заплахи и на санкции, може да добие уродливи размери в някои случаи, които да сти­гат до психологическия абсурд, въплътен от синдрома на битите родители.

Read more

Да наказваш – умение, което се придобива

Трябва да разграничим наказанието от забраната, понеже смущенията у детето произтичат от липса на забрани, а не на наказание. В действителност, разбира се, че едното без другото не върви. Но не при каквито и да е обстоятелства. Родолф, 16-годишен юноша, най-малкият в многодет­но семейство,...

Read more