„Битите родители“ -една гротескна реалност

Дискредитирането на родителите, които не успя­ват да наложат уважение, т.е. да прилагат забраните си въпреки употребата на заплахи и на санкции, може да добие уродливи размери в някои случаи, които да сти­гат до психологическия абсурд, въплътен от синдрома на битите родители.

Read more

Да наказваш – умение, което се придобива

Трябва да разграничим наказанието от забраната, понеже смущенията у детето произтичат от липса на забрани, а не на наказание. В действителност, разбира се, че едното без другото не върви. Но не при каквито и да е обстоятелства. Родолф, 16-годишен юноша, най-малкият в многодет­но семейство,...

Read more

Забраната е необходимост

Накрая-и най-вече - въпросът „защо да се забранява?" намира отговор в поведението на децата и на юноши­те извън семейната среда, т.е. преди всичко в училище. Често именно там се разкрива липсата на авторитет, от която детето е страдало. То всъщност го показва, като провокира...

Read more

Твърде силна майка, много слаб баща – причина ли са те за лоши учебни резултати?

Детето не е в състояние да се бунтува срещу май­чиния авторитет и отправя провокация към бащата.Тук има­ме чувството, че майките изпълняват всички функции, включително и тази да подкрепят съпруга си, който сам се изживява като безпомощен баща!

Read more

Немирниците, които смущават класа и подлудяват родителите

„Аз командвам, за нещастие..." тя признава, още по-точно - тя утвърждава мястото на бащата, но счита, че той е неспособен да го удържа.Ролята на консултиращия психолог следователно не е да замени бащата, а да го подбуди той (отново) да заеме своето място.

Read more

Вироглавите малчугани от детската градина

Детската градина предоставя един от най-първите поводи да се живее в общество извън семейството и още от този момент характерите се утвърждават! Някои деца се държат като господари! Петгодишният Сирил е в предпоследна група на детската градина, а родителите му са привикани от учителката....

Read more

Защо да се забранява на децата?

Така преминаваме от забраната към авторитета, а целият проблем е там. Забраната се изрича словес­но, авторитетът е природен. Но няма авторитет без словесно изразяване, било то и минимално. И липсата на авторитет, който понякога се проявява чрез авторитаризъм, принуждава към действие

Read more

Трябва ли да бъдем строги родители?

Трябва ли да бъдем строги родители?Да, ако забраняването на опасното се нарича строгост, но винаги със съчувствие и уважение към детето, което е бъдещ възрастен човек.

Read more

Леглото на родителите

Всяко телесно докосване, особено ако не е съпроводено от дума или песен; всякаква чувствена нежност, изразена безмълв­но, могат да бъдат много опасни за детското въображаемо. На три-четири годишна възраст чувствеността е много по-интензивна, отколкото впоследствие, защото е всеобхватна и предизвиква объркани сексуални усещания

Read more