Размяната на милувки

Защото детето, също подвластно на удоволствието, може да бъде погъл­нато от усещания, които не е в състояние да овладява. И на възрастния се пада задачата да го придружава, като постави ограничения в подходящия момент.

Read more

Детската сексуалност не е зряла сексуалност

За да се превърне в зряла, детската сексуалност се нуждае от бариери. Повече от всяко друго нещо, сексуалността е отношение, тя даже трябва да се свърже с най-значи­мото от тези отношения, а именно - любовта.

Read more

Как да се реагира спрямо „забранените игри“?

Желанието на детето да се заиграва със собст­вените си полови органи и тези на другите е нор­мално. Но тези игри са от порядъка на прекрачване на разрешеното. И децата имат интуиция за това, защото се укриват. Родителите не следва да ги то­лерират, още по-малкото...

Read more

Защо на родителите им е трудно да забраняват и да наказват?

Като забранява, а още повече като наказва, ро­дителят рискува и понякога се съмнява или се опасява, че детето повече няма да го обича. Причината е, че в действителност се страхуват за себе си от ефектите на наказанието, което се превръща в тяхно собствено наказание.

Read more

Да се говори, а не да се прави

Такъв е например случаят на детето, което хапе. Естествено че няма нищо по-нелепо от това майката да го ухапе на свой ред, за да го накаже и едновременно с това да му покаже, както си мисли тя, сериозността на неговото действие. Това е древният...

Read more

Кой е наказан(ият)?

Онова, което подбужда детето към нарушение, най-често е тревогата на родителите. Тази тревога е сля­па, те се опасяват, че детето няма да напредва в клас, че няма да е добре възпитано, че по-късно няма да си намери работа.

Read more

За думите и действията

Думите и действията трябва неуморно да се допъл­ват във всяко едно възпитание. Самотните действия съз­дават у детето мълчаливи запитвания и преди всичко го правят пасивно. А приказки, непоследвани от действия, буквално покваряват словото и водят до истинска психо­логическа глухота у детето, което уподобява думите...

Read more

Трудностите да наложиш подчинение

И накрая - някои родители се чувстват смътно винов­ни да принуждават детето си, смятат че го подлагат на изпитание. Те не поемат отговорността за своята власт. Детето не се заблуждава в това и не се подчинява...

Read more

Който добре обича, добре наказва (Справедливото наказание е белег за обич)

Когато бива изричана сега, горната старомодна по­словица скандализира. Така се случи сравнително неот­давна, когато говорех върху тази проблематика пред аудитория от възпитатели. Някаква психоложка възнегодува като приведе пример за малтретиране. Не срещ­нах затруднение да и отговоря, че в конкретния случай родителите не са обичали,...

Read more