Слушай, искаше ми се да те напляскам!

(Майката) не би ли могла, щом почувства, че боят е вече на върха на пръстите й, да избяга в другата стая и да удря по възглавницата? Така ще е много по-интересно. Ще може да каже на детето, което я гледа: „Виждаш ли, толкова ми...

Read more

Бащата не е кърмаче!

Но нека бащите знаят, че могат да спе­челят любовта и уважението на децата си не с физически контакт, а най-вече с думи!

Read more

В капана на не-възпитанието

Децата трябва да бъдат убеждавани отново и отново, че техните желания са закон, че те са най-красивите, най-умните, най-специалните, че са центъра на вселената и по правило заслужават всичко. А пък, когато порастнат - нека някой друг да ги учи как да живеят в...

Read more

Телесни удоволствия при детето

Не че детето е перверзно в смисъла на характерологична аномалия, а фактът, че детето изпитва многобройни телесни удоволствия, титулувани от Фройд като „сексуални" в широкия смисъл на термина, но които, разбира се, все още не са генитални.

Read more

Мастурбацията

Както се вижда, показната мастурбация, съществе­но различна от обикновената юношеска мастурбация, далеч не е еднозначно поведение. Според начина по който се представя (откровено ексхибиционистична в нашите примери) тя изисква от страна на възрастния много фино нюансирани позиции.

Read more

Съвременните родители и детската сексуалност

Това позволява на тях самите да про­дължат собствената си възпитателна задача, която се състои основно в това да се насърчава желанието на де­тето да напредва, тоест - да изостави инфантилните регресивни удоволствия, за да ги замени с интелектуал­ни и емоционални такива, приемани за по-висши.

Read more

Размяната на милувки

Защото детето, също подвластно на удоволствието, може да бъде погъл­нато от усещания, които не е в състояние да овладява. И на възрастния се пада задачата да го придружава, като постави ограничения в подходящия момент.

Read more

Детската сексуалност не е зряла сексуалност

За да се превърне в зряла, детската сексуалност се нуждае от бариери. Повече от всяко друго нещо, сексуалността е отношение, тя даже трябва да се свърже с най-значи­мото от тези отношения, а именно - любовта.

Read more

Как да се реагира спрямо „забранените игри“?

Желанието на детето да се заиграва със собст­вените си полови органи и тези на другите е нор­мално. Но тези игри са от порядъка на прекрачване на разрешеното. И децата имат интуиция за това, защото се укриват. Родителите не следва да ги то­лерират, още по-малкото...

Read more