Колебанията в сексуалния избор при юношите

Въпреки еволюцията на обществото, юношеството на хомосексуалния младеж продължава да предизвиква драми, които понякога граничат с психиатрията. Това­рът на социалните съждения, подет, понякога, въпреки желанието им и от самите родители, остава значим. Така че хомосексуалният младеж трябва да се бори на много фронтове.

Read more

Бягства и рискови поведения при тийнейджърите

Понякога юношата тласка предизвикването към самия себе си до степен да се заиграва със смъртта. Става дума за някои рискови поведения, които са опас­ни, понеже са често срещани. Те се простират от експериментирането с дрога, до необузданото сексуално поведение, като се мине през бягството...

Read more

Кражбите

Освен това наистина е много добре малкото да се чув­ства обичано, дори ако краде, защото то се приспособява към живота и към законите на възрастните благодарение на любовта. Но всъщност детето, което краде, обикновено не обича да крадат от него.

Read more

Спазъм при плач, захласване и тетаничен гърч

Обикновено роденият преди това изпитва психосоматични трудности именно в този мо­мент, на третия месец от бременността на майката, защото може да не са му съобщили новината или е чул да се споме­нава, но без думите да са били отправени към него...

Read more

Видове играчки, според възрастта на детето

Аз съм против куклите, които правят всичко (плачат ако ги натиснеш тук или там, пишкат...), за­щото... какво не могат да правят? Точно това ще му липсва на детето. То не се интересува никак от повтарящото се. Малкото желае да мечтае с помощта на предмета.

Read more

Играчките на децата и отношението на родителя към тях

Родителите нямат повече никакви права върху играч­ките, така ли? Не! Свършено е. И не бива никога да се отнема играчка на детето. Това е нещо садистично. А ако на майката и от­немат детето? Тогава? Играчките са децата на децата.

Read more

Защо децата лъжат?

Гневът никога не е реше­ние. Грешка е родителите да притискат детето си: „Ако си признаеш, че си ти, няма да ти се карам", понеже, щом мал­кото е сторило нещо неправилно или вредно, то трябва да си понесе последствията и да го осъзнае.

Read more

Страхът при децата

Ако обичате да смесвате реално и въображаемо просто за удоволствие, трябва да помогнете на детето да се научи да различава възможното от невъзможното, след като припокриването на тези две области му внушава стра­хове и му вгорчава живота.

Read more

Самостоятелност или послушание?

Майката може да започне да променя ситуацията, като не и налага всичко директно и не изисква сляпо подчинение. Защото дъщерята е като сляпа, подчинява се сляпо на майка си. Тръгва след всекиго, поне­же е възприела стил на подчинение, на пълна зависимост от майка си.

Read more

Пасивността не е добродетел или защо някои деца са „свити“?

Необходимо е майката да разговаря с дъщеря си и непременно да започне да си играе с нея, като се преструва, че я напада, а момичето да се отбранява. Така ще я научи да се защитава, без да причинява болка.

Read more